psychoterapia, pomoc psychologiczna i rozwój osobisty

o mnie

Jestem psychoterapeutą
Od dobrych kilku lat prowadzę psychoterapie indywidualne, grupowe i małżeńskie/par. Ukończyłem całościowe, czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (Śląską Szkołę Psychoterapii). Moja praca podlega superwizji superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jestem psychologiem
Ukończyłem studia w zakresie psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Prowadzę diagnostykę psychologiczną w ramach NFZ. Od kilkunastu lat prowadzę konsultacje psychologiczne dotyczące problemów indywidualnych, grupowych i struktur organizacji biznesowych.

Jestem trenerem szkoleń i warsztatów
Od ponad 15 lat prowadzę warsztaty i szkolenia dotyczące m.in. twórczego myślenia, radzenia sobie ze stresem, zmian w organizacji, komunikacji interpersonalnej. Ukończyłem szkolenie na prawach kursu podstawowego trenera warsztatu rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Jestem członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji w Polsce i za granicą
Do najważniejszych zaliczam: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne o/Warszawa, Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (American Psychological Association) oraz Amerykańskie Towarzystwo Psychologii Uzależnień (Society for Addictive Psychology).

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje swym zakresem szereg zagadnień:
od komunikacji międzyludzkiej, psychologii twórczości i twórczego myślenia, przez problematykę zaburzeń osobowości, uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych, aż po kwestie relacji, związków i przystosowania do ciągle zmieniających się wymagań życia.

Zapraszam do kontaktu!

 
 

jak pomagam

zobacz

psychoterapia
konsultacje
psychologiczne

Dzięki nim możemy określić problemy, które są przyczyną twojego cierpienia lub trudności życiowych. Konsultacje pomagają ustalić najlepszy plan działania i często są wstępem do psychoterapii. 

Zazwyczaj jest ich kilka i trwają do 45 minut każda.

praca z grupą

W ramach szkoleń i warsztatów poruszam tematy i wątki, które są aktualnie ważne dla danej grupy. Dzielę się też swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Prowadzę kilkugodzinne szkolenia, które dotyczą m.in. radzenia sobie ze stresem, twórczego myślenia, komunikacji i relacji interpersonalnych. 

Warsztaty - o różnej tematyce - trwają zazwyczaj od kilku godzin do kilku dni.

Prowadzę psychoterapię krótko- i długoterminową, w zależności od zgłaszanych problemów i potrzeb. 

Terapia krótkoterminowa trwa zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań i jest skupiona na jednym, określonym problemie. 

Terapia długoterminowa to perspektywa pracy z powtarzającymi się przez lata trudnościami, które są obecne co najmniej jednym ważnym obszarze twojego życia, np. w związkach, samoocenie czy pracy zawodowej. 

Sesja psychoterapii długoterminowej trwa do 45 minut, a spotkania odbywają się raz w tygodniu. Liczba spotkań jest ustalana indywidualnie.

 

jak pracuję

Prowadzę psychoterapię głównie w nurcie psychodynamicznym. Korzystam także z rozwiązań stosowanych w podejściu behawioralno-poznawczym, w tym z mindfullness i ACT. Czerpię również z psychodramy morenowskiej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu i terapii egzystencjalnej.

Jestem przekonany, że psychoterapia powinna być dostosowana do konkretnej osoby i „uszyta na miarę” jej potrzeb i możliwości.

Moja praca psychoterapeutyczna ma charakter integratywny i podlega superwizji.

kontakt

Radosław Grzegórzko

telefon
e-mail
adres

791 165 185

ul.Kościuszki 42/1a   44-100 GLIWICE

dla kogo psychoterapia

Psychoterapia jest przede wszystkim specjalnym rodzajem spotkania, w trakcie którego dochodzi do zmian w radzeniu sobie z trudnościami, emocjami i zachowaniem. Umożliwia poznanie swoich mocnych stron i utrwalonych schematów oraz poprawę funkcjonowania i samopoczucia. W psychoterapii kluczowa jest lecząca relacja, jaka powstaje między psychoterapeutą a klientem/pacjentem.

Psychoterapia jest metodą leczenia, poprawy funkcjonowania i poznania samego siebie skierowaną do osób zmagających się z: depresją, lękiem, nerwicami, zaburzeniami osobowości, sztywnymi schematami zachowania, destrukcyjnymi nawykami i trudnościami w relacjach.

Psychoterapia nie jest wskazana dla osób z psychozą i aktywnym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

 
 
  • Tumblr Ikona społeczna
  • Black Facebook Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now